• Target group: 

  Cwm Taf Adult & Children's Social Work Teams

  Aims and Objectives:

          Cynnig cyflwyniad i Salwch Meddwl     

          Gadael gyda dealltwriaeth ehangach neu wybodaeth wedi'i hadnewyddu o beth yw Salwch Meddwl

           Dysgu/Ailddysgu ac ymarfer sgiliau Salwch Meddwl

           Codi awydd i ddysgu mwy am Salwch Meddw

          Offers an introduction to M.I

          Leave with a broader understanding or refreshed knowledge of what M.I is.

          Learn/Re-Learn & practice M.I skills

           Whet your Appetite to learn more about M.  • Motivational Interviewing - Training Sessions