• Target Group: Cwm Taf Adult & Children's Social Worker


  Aim And Objectives 

  •         Archwilio Iechyd Meddwl yn erbyn Salwch Meddwl

  •         Disgrifio cyflyrau Iechyd Meddwl penodol, a ffyrdd o'u hadnabod

  •         Trafod Cyfraith Iechyd Meddwl

  •         Deall Darpariaeth Gwasanaeth Iechyd Meddwl Leol   

  •     Explore Mental Health vs Mental Illness
  •     Describe specific Mental Health conditions and presentation
  •     Discuss Mental Health Law
  •     Understand Local Mental health Service Provision

  • Understanding Mental Health & Associated Disorders