• Mewn ymateb i'r arolwg staff diweddar, mae'r garfan Iechyd a Lles Galwedigaethol wedi datblygu proses hunangyfeirio ar gyfer problemau cyhyrysgerbydol. I gael asesiad, triniaeth a chyngor dilynwch y  ddolen hunangyfeirio a chymryd eich amser i gwblhau'r cwestiynau yn ofalus. Mae modd i chi hefyd atodi unrhyw ddogfennau neu luniau perthnasol yn ystod y broses gyfeirio.

   Mae'r holl wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn cael ei chadw'n ddiogel a dim ond yn cael ei rhannu gyda'ch caniatâd chi pan fo angen. Pan fyddwch chi wedi cyflwyno'ch ffurflen, bydd carfan Iechyd Galwedigaethol yn cysylltu gyda chi i drafod y ffordd orau o weithredu gyda chi.

  Os ydych chi'n cael anhawster yn llenwi'r ffurflen, edrychwch ar ein cyfarwyddiadau:

  -----------------------------------------------------

  In response to the recent staff survey, Occupational Health and Well-being have developed a self-referral process for musculoskeletal problems. For assessment, treatment and advice please follow the Self Referral link and take time to complete the questions carefully. 

  All of the information you provide is kept securely and will only be shared with your permission when necessary. When submitted, somebody from the Occupational Health Unit will be in touch to discuss the best course of action with you.

  If you have any difficulties completing the form, please see our how to guide below: