• Aims & Objectives

  •           Fydd yr angen i ystyried cyfweliad gweledol wedi'i recordio ddim bob amser yn amlwg iawn i'r gweithwyr proffesiynol sy'n rhan o'r cam cyswllt cychwynnol. Hyd yn oed pan fod hyn yn amlwg, efallai y bydd yr angen i gymryd camau ar unwaith, o ran sicrhau sylw meddygol a gwneud penderfyniadau cychwynnol ynghylch diogelu a'r cynllun ymchwiliad troseddol, yn golygu y bydd angen rhywfaint o gwestiynu cychwynnol.

  •           Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar bwysigrwydd y cyswllt cychwynnol gyda'r plentyn yn rhan o ymchwiliadau difrifol, cymhleth neu fawr.

  •           Diben y cwrs yma yw gwella sgiliau'r ymchwilydd er mwyn iddyn nhw fedru cynnal ymchwiliadau effeithiol a phroffesiynol o gychwyn yr atgyfeiriad cam-drin plant.


  •           The need to consider a visual recorded interview will not always be immediate apparent, to the professionals involved at initial contact stage. Even where it is apparent, the need to take immediate action in terms of securing medical attention and making initial decisions about safeguarding and the criminal investigation plan might be such that some initial questioning is necessary.

  •           The course concentrates on the importance of the initial contact with the child as part of serious, complex or major investigations.

  •           This course aims to improve the skills of the investigator in order that they are able to conduct effective and professional investigations from the start of a child abuse referral. 

 • Achieving Best Evidence with Children - Initial Contact