• AIMS / OBJECTIVES

  Codi ymwybyddiaeth cyfranogwyr o gamddefnyddio sylweddau, gan gynnwys y sylweddau a thueddiadau mwyaf newydd

  •           Disgrifio dulliau o gamddefnyddio cyffuriau

  •          Trafod lefelau gwahanol o gamddefnyddio cyffuriau

  •           Rhestru sylweddau - categorïau clinigol

  •           Trafod amrediad o sylweddau

  •           Trafod goblygiadau cyfreithiol cymryd cyffuriau


  To raise participants awareness of substance use, including more recently available substances and trends.

            Describe methods in which drugs can be used

            Discuss different levels of drug use

            List substances in clinical categories

            Discuss a variety of substances

            Discuss the legal implications of drug use


  • FYIP Substance Misuse - Training Sessions