• Target Group: Adult & Children's Services Social Workers, Senior Practitioners & Team Managers

  Aims and Objectives:

  Bydd cyfranogwyr yn deall:

  •           sut mae gweithwyr cymdeithasol yn llunio damcaniaethau mewn sefyllfaoedd cymhleth

  •           y cysyniad o adlewyrchu wrth wneud penderfyniadau dadansoddol

  •           y gwahaniaeth rhwng cofnodion asesu disgrifiadol a dadansoddol

  Bydd cyfranogwyr yn:

  •           Gwerthuso eu sgiliau eu hun wrth ddadansoddi a gwneud penderfyniadau

  •           Llunio cynllun i wella eu sgiliau yn y maes yma


  Participants will understand:

  •           How social workers create hypotheses in complex situations

  •           The concept of reflexivity in analytical decision making

  •           The difference between descriptive and analytical assessment records

  Participants will:

  •           Evaluate their own skills in analysis and decision making

  •           Create a plan to improve their skill set in this area

  • Social Work Assessments & Reports, Moving from Narrative to Analysis - Training Sessions