• Target Group :  Adults and Children's Services

  Aims and Objectives:

  Codi ymwybyddiaeth o'r angen am oruchwyliaeth dda yn y sector gofal.

  Nodi beth sy'n rhwystro goruchwyliaeth dda.

  Nodi sgiliau presennol y cyfranogwyr i ymgymryd â goruchwyliaeth a gwella'u sgiliau.

  Helpu cyfranogwyr i alluogi'r bobl maen nhw'n eu goruchwylio i oruchwylio'n effeithiol.

  Nodi arfer gorau mewn perthynas â chofnodi goruchwylio.

  Helpu cyfranogwyr i nodi ffyrdd ymarferol o oruchwylio'n addas. 


  To raise awareness of the need for good supervision in the care sector

  To identify what gets in the way of good supervision

  To identify participants current skills to undertake supervision and enhance their skill

  To help participants enable their supervisees to use supervision effectively

  To identify best practice for recording supervision

  To help participants to identify practical ways of achieving appropriate supervision